Мисия

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН В.ТЪРНОВО СЪЩЕСТВУВА ЗА ДА ПОМОГНЕ, РАЗВИЕ И ЕКИПИРА ВСЕКИ ВЯРВАЩ ДА ПРОСЛАВИ БОГ КАТО ЗАНЕСЕ ЖИВИЯТ ИСУС НА ХОРАТА В СВОЯ ДОМ, ГРАД, НАЦИЯ И НАРОДИТЕ ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.

  Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша”                                                               (Йоан17:4)

 „…ще те дам за светлина на народите, за да бъдеш Моето спасение до края на земята”.                                    (Исая 49:6)