Vision

Видението на Християнска църква „Сион” – Велико Търново, е да бъдем църква, която разширява Божието царство чрез интензивно ученичество и изстрелва съдби за вечността.