За нас

Християнска църква “Сион” е пълноправен член на Международната църква на благовестието “Форскуеър” (International Church of the Foursquare Gospel – ICFG).

В град Велико Търново църквата е основана през октомври 2000 г. от пастор Николай и Мишел Стефанови. През септември 2011 г. те предават църквата на пастор Илиян и Христалина Илиевshapeimage_3и и се преместват в София, където Бог ги призовава да започнат ново служение.

От тогава тя се развива като една съвременна, балансирана, процъфтяваща и здрава църква, основана върху вечните Библейски принципи и истини.

Велико Търново е град с изключително стратегическо значение за нацията ни и нашето желание като църковно тяло е да бъдем инструмент за духовното и морално развитие на нашето общество.Ние искаме да бъдем хора, чиято вяра извира от взаимоотношенията с един Бог, Който ни обича и Който има невероятен план за нашия живот.

Вие също можете да станете хората, които сте създадени да бъдете…